Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski. Stymulatory i ograniczenia umiędzynarodowienia działalności gospodarczej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Marketing i Rynek

Rocznik: 2014 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

21 - 27

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9