Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wybrane aspekty bezpieczeństwa ludzi, budynków i mienia poprzez systemy ochrony pasywnej

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Published in

Logistyka

Journal year: 2014 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

926 - 939