Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Optimization of Neural Network for Current Converter Control

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Optymalizacja sieci neuronowej do zadania sterowania prądem przekształtnika

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania

Rocznik: 2014 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

51 - 53

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8