Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Thermodynamic indexes of Atkinson cycle combustion engine operation under simulated traffic conditions

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 66 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

5 - 17

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6