Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Thermodynamic indexes of Atkinson cycle combustion engine operation under simulated traffic conditions

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Additional title

PL Termodynamiczna analiza pracy silnika z cyklu na cykl z obiegiem Atkinsona w symulacyjnych warunkach ruchu

Year of publication

2014

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2014 | Journal volume: vol. 66 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • combustion engines
  • Atkinson cycle
  • transient states
Abstract

EN This paper presents the results of indicator research of transient states of an engine operating in the Atkinson cycle. Such states are the most frequently observable ones during engine operation and are a subject of many researches and development works. The investigations were carried out using a fast varying data acquisition system using engine speed sensor and the pressure sensors fitted in the spark plug. The analysis were performed under the conditions of engine start and acceleration speed. Operating characteristics from research are described by a coefficient of variation (CoV) of indicated mean effective pressure and the heat release parameters. These parameters allow the operating characteristics of the engine. Hence they are one of the main directions of researches.

PL W artykule przedstawiono analizę indykatorową z cyklu na cykl w warunkach nieustalonych silnika o zapłonie iskrowym pracującego w obiegu Atkinsona. Warunki te są najczęściej obserwowane podczas pracy silnika i są przedmiotem wielu badań. Badania prowadzono z wykorzystaniem aparatury do rejestracji sygnałów szybkozmiennych, czujnika prędkości obrotowej oraz czujnika ciśnienia indykowanego umieszczonego w świecy zapłonowej. Analizie poddano warunki rozruchu i akceleracji silnika. Uzyskaną w badaniach charakterystykę pracy z cyklu na cykl opisano za pomocą współczynnika zmienności (CoV) średniego ciśnienia indykowanego oraz wielkości charakteryzujących wywiązywanie się ciepła. Parametry te pozwalają na opis jednostki napędowej i są jednym z głównych kierunków badań cyklicznych zmian pracy silnika spalinowego.

Pages (from - to)

5 - 17

DOI

10.21008/j.2449-920X.2014.66.1.01

Ministry points / journal

6

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.