Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Measurement of Diameter and Roundness on Incomplete Outline of Element with Three-Lobbing Deviation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Procedia Engineering

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 69

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

247 - 254

DOI

10.1016/j.proeng.2014.02.229

Zaprezentowany na

24th D AAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, 2013, 23-26.10.2013, Zadar, Croatia

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Publikacja indeksowana w

WoS (15)