Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Comparative analysis of carbon nanotubes influence on resisting forces in flow

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Analiza porównawcza wpływu nanorurek węgłowych na siły oporu w przepływie

Year of publication

2014

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2014 | Journal volume: vol. 66 | Journal number: no. 3

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • carbon nanotubes
  • resisting forces
  • boundary layer
Abstract

EN The objective of conducting tests was to analyse an influence of the surface of a body being flown around on the values of resisting forces. From the hitherto knowledge of the boundary layer theory, it arises that in the vicinity of the surface of the body being flown around a hydrodynamic boundary layer is created as a result of internal friction forces acting there. In the boundary layer large velocity gradients occur, which results in significant friction stresses. To analyse the resistance in the boundary layer, oblong plates made of aluminium and copper of the size of 38x340 mm were designed. The plates were hung by long weightless threads and placed in a water tunnel. Measurements were made for different mass rates of flow.

PL Celem prowadzonych badań jest analiza wpływu powierzchni omywanego materiału na wartości siły oporu. Z dotychczasowej teorii warstwy przyściennej wynika. że w pobliżu powierzchni omywanego ciała na skutek działania sił lepkości wytwarza się hydrodynamiczna warstwa przyścienna. W warstwie przyściennej występują duże gradienty prędkości, przez co są znaczne naprężenia tarcia. W celu analizy oporu w warstwie przyściennej zaprojektowano podłużne płytki wykonane z aluminium i miedzi o wymiarach 38x340 mm. Płytki zawieszono na długich nieważkich niciach i umieszczono w tunelu wodnym. Pomiary były prowadzone przy różnych masowych natężeniach przepływu.

Pages (from - to)

27 - 38

DOI

10.21008/j.2449-920X.2014.66.3.03

Ministry points / journal

6

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.