Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Radon w wodzie do spożycia - zmiany w przepisach UE

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2014 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

77 - 80

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5