Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The impact of oil elasticity on the piston-cylinder group

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Polish CIMAC

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 9 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

83 - 90

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5