Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The lean approach for improvement of the sustainability of a remanufacturing process

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

LogForum

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 10 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

285 - 293

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13