Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

The effect of laser alloying with Al2O3 in the surface layer microstructure of EN GJS-500-7 nodular cast iron machine parts

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Wpływ stopowania laserowego Al2O3 na mikrostrukturę warstwy wierzchniej elementów maszyn z żeliwa sferoidalnego EN GJS-500-7

Year of publication

2014

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2014 | Journal volume: vol. 66 | Journal number: no. 3

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • laser alloying
  • corundum
  • nodular cast iron
  • surface layer
Abstract

EN The aim of this research was to evaluate the influence of laser alloying with corundum on microstructure and hardness of surface layer of nodular cast iron. The molecular CO2 laser with 2600 W output power and TEM01 mode was used to perform surface modification. An optical microscope and hardness Vickers tester were used to assess the result of the surface modification. The research showed, that it is possible to modify the surface layer of nodular cast iron by laser alloying with corundum. Microstructure of the alloyed zone was similar to the hardened white cast iron. But it was very homogenous and fine-grained. The average hardness of alloyed zone with corundum was nearly 6-times higher than the matrix of the bulk material. Improved hardness of the surface layer by laser alloying with corundum could favor better wear resistance of machine parts treated in this way.

PL Celem badań było określenie wpływu stopowania laserowego z użyciem korundu na mikrostrukturę i twardość warstwy wierzchniej żeliwa sferoidalnego. W badaniach wykorzystano laser molekularny CO2 z maksymalną mocą wyjściową 2600 W i modem TEM01. Zmodyfikowaną warstwę wierzchnią oceniono z użyciem mikroskopu optycznego i twardościomierza Vickers. Po stopowaniu laserowym uzyskano strefę stopowaną o mikrostrukturze podobnej do mikrostruktury zahartowanego żeliwa białego. Charakteryzowała się ona dużą jednorodnością i drobnoziarnistością. Średnia twardość strefy stopowanej korundem była blisko 6-krotnie większa niż twardość osnowy materiału rodzimego. Zwiększona twardość warstwy wierzchniej może korzystnie wpływać na odporność na zużycie obrobionych w ten sposób elementów maszyn.

Pages (from - to)

49 - 56

DOI

10.21008/j.2449-920X.2014.66.3.05

Ministry points / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.