Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The effect of laser alloying with Al2O3 in the surface layer microstructure of EN GJS-500-7 nodular cast iron machine parts

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 66 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

49 - 56

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6