Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Evaluation of possibility to use the LTO cycle for emission test on example of the model turbine engine GTM-120

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 66 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

25 - 33

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6