Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The framework of an expert system supporting quality management

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Management Systems in Production Engineering

Rocznik: 2014 | Numer: no. 4 (16)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

147 - 152

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9