Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Maintenance in sustainable manufacturing

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

LogForum

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 10 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

273 - 284

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13