Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Rozwój kompetencji społecznych specjalisty BHP - wyzwanie dla systemu kształcenia

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Rocznik: 2014 | Tom: T. XV | Numer: z. 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

41 - 55

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14