Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Occupational pension schemes and the global financial crisis - Poland and the world

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

78

ISBN

978-83-7775-215-9

Rozdziały