Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Architecture of the services and housing in teaching programms

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznan, Poland

Wydawca

Publishing House of Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

170

ISBN

978-83-7775-225-8

Rozdziały