Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Architectural design in theory

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

5 - 6

Książka

Architecture of the services and housing in teaching programms