Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Selected Issues in Exhaust Emissions from Aviation Engines

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

New York, United States

Wydawca

Nova Science Publishers

Data opublikowania

2014

Liczba stron

197

ISBN

978-1-63321-184-1