Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Projektowanie i integracja systemów zarządzania projakościowego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

264

ISBN

978-83-7775-339-2

Katalog

xx003219713