Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zarządzanie zakupami. Poradnik

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Open Nexus

Data opublikowania

2014

Liczba stron

147

ISBN

978-83-940017-0-4

Rozdziały
Rola i miejsce zakupów w przedsiębiorstwie (s. 7-23)