Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Badania i analizy zużycia energii i emisji zanieczyszczeń przez pojazdy w sieci drogowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Wydawca z listy MNiSW

Polska Akademia Nauk

Data opublikowania

2013

Liczba stron

161

ISBN

978-83-934123-8-9

Opublikowano w

Seria: Studia z Zakresu Inżynierii

Numer w serii

nr 84