Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : Edycja 2014

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Data opublikowania

2014

Liczba stron

392

ISBN

978-83-7712-100-9

Rozdziały
Możliwości wydzielenia układu wyspowego zasilanego z bloku elektrociepłowni EC II Karolin w stanach rozległej awarii systemowej (s. 37-53)
Eksperyment systemowy wydzielenia wyspy obciążeniowej z blokiem ciepłowniczym BC-50 w Elektrociepłowni Karolin (s. 55-70)
Możliwości łagodzenia zagrożeń wystarczalności generacji w systemie elektroenergetycznym przy wykorzystaniu sterowania stroną popytową (s. 209-224)