Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Istotne aspekty bhp

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wyższa Szkoła Logistyki

Data opublikowania

2014

Liczba stron

358

ISBN

978-83-62285-20-4

Rozdziały
Zarządzanie ryzykiem zagrożeń na stanowiskach pracy (s. 149-195)
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (s. 197-255)
Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy (s. 257-295)
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (s. 297-344)