Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

297 - 344

Książka

Istotne aspekty bhp