Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie analizy Bow-Tie do identyfikacji warstw ochronnych w systemach bezpieczenstwa

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

203 - 203

Book

XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013 : conference proceedings, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 / ed. by Elżbieta Szychta

Presented on

XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013, 2-5.12.2013, Zakopane, Poland