Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Hałas emitowany przez statki powietrzne o napędzie turbośmigłowym i turbowentylatorowym podczas startu i lądowania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

282 - 282

Książka

XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013 : conference proceedings, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 / ed. by Elżbieta Szychta

Zaprezentowany na

XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013, 2-5.12.2013, Zakopane, Poland