Trwa generowanie pliku...

Strona główna / Publikacje / Procesy jednostkowe oraz technologie i urządzenia w uzdatnianiu wody

Rozdział

Tytuł Procesy jednostkowe oraz technologie i urządzenia w uzdatnianiu wody
Autorzy

1 Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | P pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

163 - 190

Książka Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami