Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zakładowe systemy emerytalne jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie przyszłości

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

159 - 168

Book

Zarządzanie przedsiębiorstwem : perspektywa klienta i procesów wewnętrznych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.