Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Quo vadis - czyli dokąd zmierza ergonomia

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

11 - 22

Książka

Wybrane problemy zarządzania : teraźniejszość i przyszłość