Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Uncomfortable Monument or Bad Architecture? About the Criteria for the Evaluation of Misunderstood Heritage

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

49 - 59

Książka

Unbequeme Baudenkmale des Sozialismus : der Wandel der gesellschaftlichen Akzeptanz im mittel- und osteuropäischen Vergleic

Zaprezentowany na

Unbequeme Baudenkmale des Sozialismus, 15-17.03.2012, Berlin, Germany