Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do ekstrakcji okazji z długiego ogona

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

243 - 256

Książka

Wybrane problemy zarządzania : teraźniejszość i przyszłość