Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Przedsięwzięcie wdrożenia systemu klasy Workflow w świetle usprawnienia procesów przedsiębiorstwa - studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

373 - 394

Książka

Wybrane problemy zarządzania : teraźniejszość i przyszłość