Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Diagnostics systems as a tool to reduce and monitor gas emissions from combustion engines

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

95 - 128

DOI

10.1007/978-3-642-23837-6

Książka

Environmental Issues in Automotive Industry