Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Environmental Issues in Automotive Industry

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Berlin - Heidelberg, Germany

Wydawca

Springer-Verlag

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2014

Liczba stron

247

ISBN

978-3-642-23836-9

DOI

10.1007/978-3-642-23837-6

Rozdziały
Environmental friendly practices in the automotive industry (s. 3-22)
Diagnostics systems as a tool to reduce and monitor gas emissions from combustion engines (s. 95-128)
Implementation of ELV directive in Poland, as an example of emerging market country (s. 247-259)