Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagospodarowanie placu budowy w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji przedsiębiorstwa budowalnego

Authors

[ 1 ] Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

183 - 192

Book

Zarządzanie przedsiębiorstwem : perspektywa klienta i procesów wewnętrznych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.