Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zagospodarowanie placu budowy w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji przedsiębiorstwa budowalnego

Autorzy

[ 1 ] Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

183 - 192

Książka

Zarządzanie przedsiębiorstwem : perspektywa klienta i procesów wewnętrznych