Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie charakterystyk widmowych sygnału drganiowego do diagnozowania hamulca tarczowego przy jego dwóch obciążeniach cieplnych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

221 - 221

Book

Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN

Presented on

Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku, 16-19.09.2013, Ryn, Polska