Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analysis and evaluation of a musculoskeletal system load of a double bass player

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

49 - 63

Książka

Issues of safety and health at work in times of crisis