Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie i unieszkodliwianie ścieków - synteza rozwoju

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

215 - 252

Book

75 lat działalności na rzecz inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska : monografia Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu