Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Rola ryzyka w zarządzaniu produkcją

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

515 - 523

Książka

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji