Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Structural response under natural fire of braced barrel shape vault construction

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

220 - 225

Książka

Applications of Structural Fire Engineering : proceedings of International Conference, Prague, Czech Republik, 19-20 April, 2013

Zaprezentowany na

Applications of Structural Fire Engineering, 19-20.04.2013, Prague, Czech Republic