Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Computer estimation of plastic strain localization and failure for large strain rates using viscoplasticity

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

209 - 244

DOI

10.1007/978-3-7091-1768-2_5

Książka

Constitutive relations under impact loadings : experiments, theoretical and numerical aspects