Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

CFD modelling of the braced barrel vault made from rectangular hollow sections in natural fire

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

73 - 78

Książka

Applications of Structural Fire Engineering : proceedings of International Conference, Prague, Czech Republik, 19-20 April, 2013

Zaprezentowany na

Applications of Structural Fire Engineering, 19-20.04.2013, Prague, Czech Republic