Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne a zagrożenie terrorystyczne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

37 - 75

Książka

Bezpieczeństwo budowli w warunkach zagrożenia terrorystycznego