Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ciśnienie powstające w wyniku eksplozji oraz jego rozkład w czasie i przestrzeni

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

87 - 126

Książka

Bezpieczeństwo budowli w warunkach zagrożenia terrorystycznego