Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Efficiency in Performing Basic Tasks Using Word Processing Programs by the Elderly as a Measure of the Ergonomic Quality of Software

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

481 - 488

DOI

10.1007/978-3-319-07233-3_44

Książka

Human-Computer Interaction. Theories, Methods, and Tools : 16th International Conference, HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014 : Proceedings, Part I

Zaprezentowany na

16th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI), 22-27.06.2014, Heraklion, Greece

Publikacja indeksowana w

WoS (15)