Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Non-financial factors of job satisfaction in the development of a safety culture based on examples from Poland and Romania

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

577 - 587

DOI

10.1007/978-3-319-07725-3_57

Książka

Digital Human Modeling. Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management : 5th International Conference, DHM 2014, Held as Part of HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014. Proceedings

Zaprezentowany na

5th International Conference, DHM 2014, Held as Part of HCI International 2014, 22-27.06.2014, Heraklion, Greece