Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Creating involvement of production workers by reliable technical maintenance

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

322 - 327

Książka

Proceedings of 2014 International Conference on Production Research - Regional Conference Africa, Europe and the Middle East and 3rd International Conference on Quality and Innovation in Engineering and Management (ICPR_{A}EM 2014), Cluj - Napoca, Romania, 1-5 July, 2014

Zaprezentowany na

International Conference on Production Research - Regional Conference Africa, Europe and the Middle East (ICPR-AEM) / 3rd International Conference on Quality and Innovation in Engineering and Management (QIEM), 1-5.07.2014, Cluj - Napoca, Romania

Publikacja indeksowana w

WoS (15)