Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wytrzymałość elektryczna nanofluidów

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

paper

Publication language

polish

Abstract

PL W artykule przedstawiono zagadnienie wytrzymałości elektrycznej wybranych nanofluidów. Obiektami badań był roztwór fulerenu C60 w oleju mineralnym oraz koloid Fe3O4 w oleju mineralnym. Postawiono tezy, mówiące że w badanych nanofluidach można się spodziewać zjawiska budowania mostka wyładowczego i zjawiska odwrotnego polegającego na oczyszczaniu i osuszaniu przestrzeni międzyelektrodowe. Badania potwierdziły postawione tezy. Wykazano, że wprowadzając nanomodyfikatory do oleju bazowego można uzyskać zarówno wzrost wytrzymałości elektrycznej jak i znaczne jej obniżenie.

Pages (from - to)

61 - 70

Book

X Konferencja Naukowo-Techniczna Transformatory Energetyczne i Specjalne : Nowoczesne konstrukcje, niezawodna eksploatacja, Kazimierz Dolny, 8-10 października, 2014

Presented on

X Konferencja Naukowo-Techniczna Transformatory Energetyczne i Specjalne : Nowoczesne konstrukcje, niezawodna eksploatacja, 8-10.10.2014, Kazimierz Dolny, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.