Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

An attempt to use eye-tracking to improve the chosen ICT system

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Additional title

PL Próba zastosowania eye-trackingu w doskonaleniu wybranego systemu informatycznego

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2016 | Journal number: nr 70

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • ICT system
  • eye-tracking
PL
  • system ICT
  • eye-tracking
Abstract

EN The main goal formulated in the paper is to assess the value of the eye-tracking method described in section 2 for the purpose of improvement of information and communication technology (ICT) systems. The possible range of application of the method is described in section 4, which presents the chosen results of the study described in section 3. It concerns the proposal to improve the System Professionals project mentioned in section 1 which is available through the platform zawodowcy.org. The results of the study are helpful for people who will be responsible for the future training of users and communication with them during the project also described in section 1. The research has indicated the possibility of using eye-tracking measurements in improving ICT systems at least in the area of designing their functionality and user interfaces.

PL Głównym celem sformułowanym w rozdziale jest ocena przydatności metody eye-tracking opisanej w punkcie 2, na potrzeby doskonalenia systemów informatycznych. Możliwy zakres zastosowania metody przedstawiono w punkcie 4, prezentując wyniki badań własnych, opisanych w punkcie 3. Dotyczą one propozycji doskonalenia Systemu Zawodowcy, przybliżonego w punkcie 1 dostępnego za pośrednictwem platformy zawodowcy.org. Uzyskane wyniki badań stanowią pomoc dla osób, które będą odpowiadać za szkolenie przyszłych użytkowników i komunikację z nimi w projekcie, o którym mowa również w punkcie 1. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość zastosowania pomiarów eye-trackingowych w doskonaleniu systemów informatycznych, przynajmniej w obszarze projektowania ich funkcjonalności i interfejsów użytkowników.

Pages (from - to)

113 - 125

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.070.08

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.