Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ wybranych hydrolizatów skrobiowych na właściwości reologiczne zaczynów cementowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Acta Scientiarum Polonorum. Architectura

Rocznik: 2016 | Tom: T. 15 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • dekstryna
  • hydrolizat skrobiowy
  • reologia zaczynów cementowych
  • lepkość plastyczna
  • granica płynięcia
EN
  • dextrin
  • starch hydrolysate
  • rheology of cement paste
  • plastic viscosity
  • yield point
Strony (od-do)

139 - 147

Punktacja MNiSW / czasopismo

11

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11